Přehled dotačních programů pro firmy

 

 
Výzva vyhlášena - Obnovitelné zdroje energií

Výzva vyhlášena - Obnovitelné zdroje energií

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva Cíl programu: Za hlavní cíl je možné označit zajištění dostatečného rozvoje obnovitelných zdrojů energie, tak aby byl alespoň dílčím způsobem vykompenzován výpadek stávajících ...

Výzva vyhlášena - Úspora vody v průmyslu

Výzva vyhlášena - Úspora vody v průmyslu

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Podporované aktivity: Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením ...

Výzva vyhlášena - Digitální podnik

Výzva vyhlášena - Digitální podnik

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu Cíl výzvy: Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím ...

Výzva vyhlášena - Virtuální podnik

Výzva vyhlášena - Virtuální podnik

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu Cíl výzvy: Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím ...

Výzva vyhlášena - Cirkulární řešení v podnicích

Výzva vyhlášena - Cirkulární řešení v podnicích

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Podporované aktivity: Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky 8/2021 Sb., ...

Připravuje se: Výzkum a vývoj v oblasti dopravy

Připravuje se: Výzkum a vývoj v oblasti dopravy

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) - DOPRAVA Cíl programu: Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, ...

Připravuje se - Výzkum a vývoj v oblasti energetiky

Připravuje se - Výzkum a vývoj v oblasti energetiky

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) - THÉTA Cíl programu: Program je zaměřen na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění ...

Připravuje se - Výzkum a vývoj - provozní náklady

Připravuje se - Výzkum a vývoj - provozní náklady

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) - TREND Cíl programu: Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, ...