Přehled dotačních programů

 

Připravuje se - Snižování spotřeby energie

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

 

Příjemci: obce, společnosti vlastněné ze 100 % obcí

Zaměření podpory:

Realizace projektů na zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení.

Typové aktivity:

  • Renovace a inovace soustavy veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.
    • Rekonstrukce soustavy VO včetně doplnění SB pro zajištění požadavků norem na osvětlení.
    • Podpora přípravy pro dobíjecí stanice ve formě přípravné kabeláže (EV ready).

Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Alokace: 1 725 mil. Kč

Míra podpory: 

30 Kč na 1 učetřenou kWh elektrické energie ročně

Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:

a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně.

b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel.

Předpokládaný termín příjmu žádostí: březen 2022 – 30.6.2023

Připravuje se - Snižování spotřeby energie

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět