Přehled dotačních programů

 

Připravuje se - Přechod na čistší zdroje energie

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

 

Cíl programu:

Další rozvoj fotovoltaických zdrojů a související náhrada fosilních zdrojů energie s cílem snížení emisní náročnosti hospodářství ČR a snížení emisí znečišťujících látek a dále modernizace rozvodů tepelné energie, konkrétně zejména náhrady parních rozvodů tepla za teplovodní/horkovodní rozvody tepla vedoucí k úsporám primárních energetických zdrojů.

Aktivity:

  • zvýšení instalovaného výkonu zdrojů fotovoltaické energie,
  • dosažení úspor primární energie z modernizace distribuce tepla.

Kdo může žádat:

  • přepokládaným žadatelem budou obce

Typové aktivity:

  • Teplárenství – zdroj i distribuce tepla (přechod z uhlí na lokální bezemisní zdroje a nízkoemisní paliva - biomasa, odpady, druhotné zdroje a plyn, nahrazení kotlů na pevná paliva, zvýšení podílu TČ)
  • Výstavba nových OZE včetně akumulace (FVE, VtE, bioplyn, biomasa, geotermální energie atd.)

Alokace:

  • 6,66 mld. Kč

Míra podpory:

  • průměrně 40 % dotace z celkových způsobilých výdajů

Termíny výzvy:

  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                           3.Q – 4.Q 2022
  • Příjem žádostí:                                                             termíny budou upřesněny

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné údaje dostupné na stránkách Národního plánu obnovy.

Připravuje se - Přechod na čistší zdroje energie

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět