Přehled dotačních programů

 

Připravuje se - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Vzdělávání a trh práce


Příjemci:

Předpoklad obce

Zaměření podpory:

Budování kapacit předškolních zařízení

Typové aktivity:

  • Podpora poskytovatelů, aby nedošlo k ukončení poskytování služeb, což by mělo za následek znemožnění uplatnění rodičů malých dětí na trhu práce. Dále bude nutně podpořit rozšiřování kapacit pro nově jesle, ať už výstavbou či rekonstrukcí budov.
  • Budování a rekonstrukce kapacit předškolních zařízení.

Alokace: 3 mld. Kč

Míra podpory: 85 %

Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

Připravuje se - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět