Přehled dotačních programů

 

Připravuje se - Digitální vysokorychlostní sítě

 

Cíl výzvy:

Zaměření investic na vysokokapacitní digitální infrastrukturu. Zvýšení investic do digitální infrastruktury s velmi vysokou kapacitou s cílem zvýšit pokrytí a využití sítí 5G.

Podporované aktivity:

  • vybudování vysokokapacitního připojení pro domácnosti, školy a další socioekonomické aktéry v tzv. bílých místech,
  • vybudování vysokokapacitních přípojných sítí do obcí ČR,
  • vybudování vysokokapacitního připojení pro školy a další soc. ekonomické aktéry,
  • digitální technické mapy,
  • 5G koridory a podpora 5G (5G Alliance)

Kdo může žádat:

  • kraje, obce, svazky obcí a organizační složky státu

Způsobilé výdaje:

Detailní specifikace způsobilých výdajů bude upřesněna dle podmínek výzvy.

Alokace:

  • bude upřesněna

Míra podpory:

  • Dotace je poskytována ve výši max. do 95 % z prokázaných způsobilých výdajů projektu.

Výše dotace:

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci výzvy má být minimálně 20 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.

Termíny výzvy:

  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:        4.Q 2022
  • Příjem žádostí:                                          termíny budou upřesněny
Připravuje se - Digitální vysokorychlostní sítě

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět