Přehled dotačních programů

 
Výzva vyhlášena - Obnovitelné zdroje energií

Výzva vyhlášena - Obnovitelné zdroje energií

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva Cíl programu: Za hlavní cíl je možné označit zajištění dostatečného rozvoje obnovitelných zdrojů energie, tak aby byl alespoň dílčím způsobem vykompenzován výpadek stávajících ...

Výzva vyhlášena - Úspora vody v průmyslu

Výzva vyhlášena - Úspora vody v průmyslu

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Podporované aktivity: Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením ...

Připravuje se - Elektromobilita ve veřejném sektoru

Připravuje se - Elektromobilita ve veřejném sektoru

Příjemci: Veřejný sektor včetně území Hl. m. Prahy.: kraje, obce či jejich dobrovolné svazky, městské části, organizační složky státu a státní organizace, veřejné instituce a organizace, příspěvkové organizace, školy ...

Připravuje se - Přechod na čistší zdroje energie

Připravuje se - Přechod na čistší zdroje energie

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice Cíl programu: Další rozvoj fotovoltaických zdrojů a související náhrada fosilních zdrojů energie s cílem snížení emisní náročnosti hospodářství ČR a snížení emisí znečišťujících ...

Připravuje se - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Připravuje se - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Vzdělávání a trh práce Příjemci: Předpoklad obce Zaměření podpory: Budování kapacit předškolních zařízení Typové aktivity: Podpora poskytovatelů, aby nedošlo k ukončení poskytování služeb, což by mělo za následek ...

Připravuje se - Snižování spotřeby energie

Připravuje se - Snižování spotřeby energie

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice Příjemci: obce, společnosti vlastněné ze 100 % obcí Zaměření podpory: Realizace projektů na zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Typové aktivity: Renovace ...

Připravuje se - Digitální vysokorychlostní sítě

Připravuje se - Digitální vysokorychlostní sítě

Cíl výzvy: Zaměření investic na vysokokapacitní digitální infrastrukturu. Zvýšení investic do digitální infrastruktury s velmi vysokou kapacitou s cílem zvýšit pokrytí a využití sítí 5G. Podporované aktivity: vybudování ...

Výzva vyhlášena - Digitální podnik

Výzva vyhlášena - Digitální podnik

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu Cíl výzvy: Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím ...

Výzva vyhlášena - Virtuální podnik

Výzva vyhlášena - Virtuální podnik

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu Cíl výzvy: Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím ...

Výzva vyhlášena - Cirkulární řešení v podnicích

Výzva vyhlášena - Cirkulární řešení v podnicích

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Podporované aktivity: Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky 8/2021 Sb., ...

Připravuje se: Výzkum a vývoj v oblasti dopravy

Připravuje se: Výzkum a vývoj v oblasti dopravy

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) - DOPRAVA Cíl programu: Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, ...

Připravuje se - Výzkum a vývoj v oblasti energetiky

Připravuje se - Výzkum a vývoj v oblasti energetiky

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) - THÉTA Cíl programu: Program je zaměřen na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění ...

Připravuje se - Výzkum a vývoj - provozní náklady

Připravuje se - Výzkum a vývoj - provozní náklady

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) - TREND Cíl programu: Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, ...